ПП "Сонар"

1С:Підприємство

Управління торговим підприємством для України

“Управління торговим підприємством для України” універсальний програмний продукт для комплексної автоматизації підприємств, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності.

Програма забезпечує паралельне ведення двох видів обліку – оперативного управлінського і регламентованого. Управлінський облік ведеться по підприємству в цілому, а регламентований облік ведеться окремо для кожної організації (юридичної особи або індивідуального підприємця). Управлінський облік по підприємству може вестися в будь-якій обраній валюті, бухгалтерський і податковий облік ведеться в національній валюті. Регламентована звітність для кожної організації формується окремо.

Функціональні можливості

Управління продажами

Прикладне рішення “Управління торговим підприємством для України” забезпечує прозору автоматизацію процесу продажів товарів на підприємстві в оптовій і роздрібній торгівлі. Підсистема включає засоби планування і контролю продажів, дозволяє вирішувати завдання управління замовленнями покупців. Підтримуються різні схеми продажу зі складу та під замовлення, в кредит або по передоплаті, товарів, прийнятих на комісію і їх передача на реалізацію комісіонеру тощр

Планування продажів

Підсистема призначена для планування:

 • обсягів продажів в натуральному і вартісному вираженні, у тому числі на підставі даних про продажі за попередні періоди, поточні складські залишки і отриманих на плановий період замовлень;
 • відпускних цін, в тому числі на підставі інформації про поточні ціни компанії і конкурентів;
 • собівартості продажів, з урахуванням інформації про ціни остачальників.

Управління замовленнями покупців та внутрішніми замовленнями

Програма дозволяє розміщувати замовлення покупців відповідно до прийнятої на підприємстві стратегії виконання замовлень і схемами роботи (робота зі складу, під замовлення).

Всі етапи проходження замовлення і його коректування фіксуються в системі відповідними документами. Менеджер може в будь-який момент:

 • отримати повну інформацію про хід виконання замовлення;
 • відслідковувати історію взаємин з клієнтами і постачальниками;
 • оцінювати ефективність і надійність роботи з контрагентами.

Роздрібна торгівля

Роздрібна торгівля може здійснюватися з будь-якого з складів: оптового, роздрібного або не автоматизовані торгової точкі. Облік товарів в не автоматизовані торгових точках може вестися по фіксованих роздрібних цінах або без урахування кількості і номенклатури (“сумовий облік”). Облік товарів на роздрібних складах ведеться в продажних цінах.

Підтримується підключення торгового устаткування, наприклад сканери штрих-коду, дисплеї покупця, електронні ваги, ККМ в режимах “фіскальний реєстратор”,”off-line” и “on-line”.

Ціноутворення

Основні функціональні можливості підсистеми:

 • побудова різних схем формування цін і знижок;
 • контроль дотримання співробітниками підприємства встановленої цінової політики;
 • зберігання інформації про ціни конкурентів;
 • зберігання інформації про ціни постачальників, автоматичне оновлення закупівельних цін;
 • зіставлення відпускних цін підприємства з цінами постачальників і конкурентів.

Управління закупівлями

Підсистема дозволяє своєчасно приймати рішення про поповнення запасів, а також оптимізує процеси взаємодії з постачальниками. У числі можливостей, які надає підсистема:

 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів і не виконаних замовлень покупців;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрація і аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів;
 • оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;
 • аналіз потреб складу в товарах;
 • наскрізний аналіз і установка взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів);
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих товарів на складах;
 • складання графіків поставок і графіків платежів.

Управління відносинами з покупцями і постачальниками

Підсистема “Управління відносинами з покупцями і постачальниками” дозволяє підприємству:

 • здійснювати зберігання повної контактної інформації по контрагентам і їх співробітникам, а також історії взаємодії з ними;
 • реєструвати умови доставки товарів, надійність, терміни виконання замовлень, номенклатуру і ціни товарів, що поставляються і матеріалів;
 • автоматично сповіщати користувачів про майбутні контактах з контрагентами, нагадувати про дні народження контактних осіб;
 • планувати свій робочий час і контролювати робочі плани своїх підлеглих;
 • аналізувати незавершені і планувати майбутні угоди з покупцями і потенційними клієнтами;
 • використовувати персоніфікований підхід до потреб і вимогам кожного клієнта;
 • реєструвати кожне звернення потенційного покупця і аналізувати рівень залучення клієнтів;
 • оперативно контролювати стан запланованих контактів і угод;
 • проводити інтегрований ABC (XYZ) -аналіз відносин з клієнтами;
 • проводити аналіз причин зриву виконання замовлень покупців і обсягів закритих замовлень;
 • аналізувати і оцінювати ефективність рекламних і маркетингових акцій за результатами звернень клієнтів.

Складський облік

Підсистема дозволяє:

 • здійснювати управління залишками ТМЦ в різних одиницях виміру на безлічі складів;
 • вести роздільний облік власних товарів, товарів, прийнятих і переданих на реалізацію, поворотної тари;
 • здійснювати контроль і облік серій і термінів придатності;
 • задавати довільні характеристики партії (Колір, розмір і т.д.) і вести партійний облік в розрізі складів;
 • комплектувати і розкомплектовувати номенклатурні позиції;
 • здійснювати функції ордерного обліку і резервування ТМЦ.

Управління грошовими потоками підприємства

Управління взаєморозрахунками

Облік виробництва

“1С: Управління торговим підприємством для України” забезпечує ведення виробничого обліку, дозволяє проводити розрахунок фактичної собівартості продукції, послуг виробничого характеру та напівфабрикатів.

Передбачені звіти для аналізу виробничої діяльності як з “управлінської” точки зору, так і з точки зору бухгалтера.

Кадровий облік і аналіз кадрового складу

Для цілей кадрового обліку прикладне рішення передбачає зберігання не тільки особистих даних працівників підприємства, але і службової інформації, до якої відносяться: підрозділ, де значиться працівник, його посада, службові телефони й інша контактна інформація.

Для аналізу кадрового складу підприємства за накопиченою інформацією про працівників будуються різноманітні звіти. У їх числі списки працівників організації, рух кадрів організації, статистика кадрів організації та ін.

Розрахунок заробітньої плати

Реалізована наступна функціональність для розрахунку заробітної плати і розрахунку податків і зборів відповідно до актуального стану українського законодавства:

 • облік використання робочого часу та друк табелів;
 • нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу, почасовим тарифом, оплати за тимчасове сумісництво і заміщення, оплата за договорами цивільно-правового характеру (ЦПХ), іншим нарахуваннях і утримань з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • нарахування лікарняних, відпускних та інших нарахувань з автоматичним розрахунком середнього заробітку;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • депонування;
 • обчислення регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • формування відповідних звітів (по ПДФО, по ЄСВ та інші);
 • відображення заробітної плати в бухгалтерському обліку і відображення витрат в управлінському обліку для цілей управлінського аналізу витрат підприємства.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів, наочних графіків і діаграм. Наприклад, звіти для аналізу нарахувань і утримань працівників організацій за довільний період, які можна сформувати як у вигляді докладної розрахункової відомості, з можливістю виведення не тільки сум нарахувань, але і оплаченого часу, так і у вигляді згорнутої форми без аналітики по працівникам.

Передбачена можливість аналізу стану взаєморозрахунків з працівниками організацій з точністю до співробітника, місяця нарахування і рахунки обліку заборгованості.

Регламентована звітність, вирахування регламентованих податків

Бухгалтерський і податковий облік

“Управління торговим підприємством для України “включає в себе функціональність конфігурації”Бухгалтерія 8 для України” і забезпечує вирішення завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства щодо ведення обліку відповідно до вимог українського законодавства і підготовці регламентованої звітності. Управлінський і регламентований облік ведуться паралельно.

вартість поставки

 • ПЗ “Управління торговим підприємством для України””— 22000,00 грн.

Джерело: 1с.ua

phone